Thang máy

Thiết bị thang máy

thông tin liên hệ
-

Mr. Thức
Phòng kỹ thuật - 0989 619 907

-

Nguyễn Hữu Đồng
Phòng Kinh Doanh
0932045708 - 0918848760

-

Ms Phượng
Phòng Bảo Trì - 0983418959

Thang Máy Bệnh Viện (Tải Giường Bệnh, Chở Băng Ca,.)

Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE
Thang tải gường bệnh TPE
Bản vẽ thang tải gường bệnh
Bản vẽ thang tải gường bệnh
Thông số kỹ thuật thang máy tải giường bệnh
Thông số kỹ thuật thang máy tải giường b...